Bize Ulaşın: 0(212) 872 00 05 - 0535 390 38 38 - maviklinik@mynet.com
Güler yüz altın anahtardır.. MACAULAY

KOMPOZİT RESTORASYONLAR

DSC_7619

KOMPOZİT RESTORASYONLAR

1-KOMPOZİT VENEERLER:Günümüzde, estetik diş hekimliğinde kullanılan   malzemeler ve klinik uygulamalarda çok hızlı bir şekilde ilerlemeler kaydedilmiş tir. Buna bağlı olarak da dişlerden min. madde kaybı ile son derece korumacı tedavilerle olağanüstü doğallıkta estetik dişler yapılabilmektedir.

Direkt kompozitveneer ne demektir?

Muayenehane ortamında ve genellikle tek seansta kompozit dolgu malzemeleriyle yapılan, tamir edilmesi gereken dişin şeklini ve fonksiyonunu mükemmel bir şekilde geri kazandıran bir tedavi şeklidir.

Bu tedavinin alternatifi yöntemler var mıdır?

Elbette vardır.Mesela dişlerin ön yüzlerinde çok az bir madde kaybı ile yapılacak preparasyonla(kesimle), laboratuara gönderilen ölçülerden elde edilen modeller üzerlerinde hazırlanan yaprak şeklinde ki porselenler,   dişler üzerine simante edilerek de çok başarılı restorasyonlar yapmak mümkün.Bu tarz kaplamalara ‘laminate kaplamalar’ diyoruz.Ayrıca restore edilecek dişin tüm yüzlerinden kesimler yapılarak, küçültülen dişler üzerine zirkonyum kuronlarla da estetik ve doğal görünümlü dişler yapmak mümkün.

Direkt kompozitveneerlerin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Avantajlarından başlayacak olursak;

1- Muayenehane ortamında ve tek seansta yapılıyor olması

2- Dişlerden min. madde kaybederek işlemin bitirilmesi ve dolayısı ile diş dokularını max. koruyucu olması

3- Hastanın   bir kompozit prova ile dişinin alabileceği son halini önceden görebilme şansının olması

4- Laboratuar masrafının olmaması ve dolayısı ile diğer yöntemlerden daha ucuz olması

5- 5 yıllık klinik çalışmaların kullanım ömrü açısından iyi sonuçlar vermesi

Dezavantajları;

1- Her ne kadar işlem bittikten sonra bitim ve polisaj yapılsa da laboratuarda hazırlanan laminate porselen veneerler kadar parlak ve cilalı olamaz.

2- Zamanla hafif renk değişimleri gözlenebilir.

3- Dikkatli ve hassas çalışma gerektirir.

4- Zaman alan bir işlemdir.

Bu yöntemin endikasyonlarınelerdir ?

1- Dişlerde ki şekil ve pozisyon bozuklukları

2- Diş kırıklarının tamiri

3- Ortodontik tedavi sonrasında kalan boşlukların kapatılması

4- İkinci yan kesici dişlerin( lateral dişlerin) doğuştan eksik olduğu vakalarda kaninlerin(köpek dişlerinin) ortodontik tedaviyi takiben lateral kesicilere çevrilmesi

5- Dişeti çekilmelerinde dişler arasında ortaya çıkan üçgensi bölgelerin

kapatılmasında kullanılmaktadır.

 

2-BONDİNG:  Kompozit dolgularla yapılan,  dişlerin şekil bozukluklarının düzeltilmesinde  ,dişler arasında ki diastemaların( aralıkların) kapatılmasında,hafif çarpıklıkların düzeltilmesinde,kırık dişlerin onarılıp düzgün bir diş haline getirilmesinde sıkça ve rahatlıkla  kullanılan bir yöntemdir.

Avantajları:   -Kısa sürede muayenehane ortamında yapılması,

-Dişlerden fazla madde kaybedilmeden yapılıyor olması,

-Maliyetinin diğer protez işlemlerine göre daha düşük olması,

Dezavantajları:  -Kompozit malzemenin zamanla ağız sıvılarından etkilenerek  renk alması sebebiyle renginin doğal diş rengine göre farklı görünmesi,

-Dişe eklenen parçanın zamanla ufak da olsa kırılma ihtimalinin olması,

-Laboratuar ortamında yapılan kuronlar veya laminalar gibi cilasının mükemmel olmaması

3-DİREKT KOMPOZİT DOLGULAR

Çürük bir dişin çürükleri temizlendikten sonra açılan kaviteye, mine kenarlarına bizotaj yaptıktan sonra, self etch, total etch ya da selektifetch yöntemlerinden uygun olan biriyle asit+bonding işlemlerini uygulayıp, tükrükten ve dişeti oluğu sıvısından izole edilmiş dişe 2 mm i geçmeyecek miktarda ki kompozit dolgu maddesinden tabakalar halinde kat kat  yerleştirilerek  ve LED ışığı tutarak polimerizasyonunu(dolgunun sertleşmesi işlemi) sağlayarak yapılan dolgu işlemine direkt kompozit dolgu denir.En son aşamada yükseklikleri alındıktan ve okluzal yüz formları işlendikten sonra  cila diskleri, fırçalar ve cila patlarıyla cilalama işlemi yapılarak dolgu bitirilir.

4-İNDİREKT KOMPOZİT DOLGULAR

Çürük dişin çürükleri temizlendikten sonra keskin kenar ve köşeleri kaldırılır ve ağızdan bir ölçü alınır.Alınan ölçünün, alçıdan bir modeli elde edilir.Kompozit dolgu maddesinden ufak parçalar halinde alınarak kat kat dolgu yerleştirilir ve her katmanı ayrı ayrı LED ışığı ile polimerizeedilir.Son katmanda polimerize edildikten sonra karşıt çeneyle ilişkisi kontrol edilip yükseklik varsa alınır ve okluzal yüzey formları işlendikten sonra cilalanır.Elde edilen dolgu ağız ortamında dişe uygulanan asit+bonding işlemlerinden sonra Dual cure( hem ışıkla hem de kendi kendine sertleşen ) denen bir yapıştırıcı ile yapıştırılır.Böyle yapılan dolgulara da indirektkompozit dolgular denir..

5-İNLEYLER-ONLEYLER

Hasta ağzında  dişin çürükleri temizlendikten sonra keskin köşe ve kenarları yuvarlatılıp bir ölçü alınır.Laboratuar ortamında bu ölçüden bir alçı model elde edilir.Empress veya zirkon gibi bir malzemeden dolgu yapılır.Dolgu şayet okluzal yüzeyin tamamını kapsıyorsa buna onley ,arayüz dolgusu ise inleydenir.Yükseklik kontrolleri yapılan dolgunun cilalama işleminden sonra muayenhaneye gelen dolgu, hasta ağzında ki dişe prova edildikten sonra dişe  yapılan asit+bonding işlemlerinden sonra dualcure yapıştırıcılarla yapıştırılır.

 

Back to Top